प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-लाभार्थी यादी

Sr.No Name Download
1 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. PDF
2 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
3 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
4 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
5 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६-१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक-एच.डी.एफ़.सी इरगो PDF
6 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१६-१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF
7 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - ओरिएण्टल इंशुरन्स कंपनी लि. PDF
8 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी २०१७ मधील नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी माहिती संकेतस्थळाची लिंक - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. PDF