बदलीस पात्र

औरंगाबाद विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी

ठाणे विभागातील गट क संवर्गातील सन २०१९ ची बदलीसपात्र यादी