क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब संवर्गातील महसूल विभागनिहाय रिक्त पदाचा तपशील पदोन्नती 21/06/2021 0.60 PDF
2 कृषी पर्यवेक्षक ते कृषी अधिकारी गट ब (कनिष्ठ) पदोन्नती पदोन्नती 18/08/2018 1.88 PDF
3 कृषी अधिकारी गट ब( कनिष्ठ) यांना म.कृ.से गट ब पदोन्नती २०१८ पदोन्नती 18/08/2018 0.63 PDF
4 पदोन्नतीने बदली आदेश – लिपिक – आयुक्तालय स्तर. पदोन्नती 03/07/2018 0.41 PDF
5 पदोन्नतीने बदली आदेश – वरिष्ठ लिपिक – आयुक्तालय स्तर. पदोन्नती 03/07/2018 0.66 PDF
12