क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 किडनाशिे उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा 27/10/2022 0.39 PDF
2 कीटकनाशके चाचणी प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा 27/10/2022 0.38 PDF
3 जैविक खते व कीटकनाशके माहिती प्रयोगशाळा 27/10/2022 0.05 PDF
4 बीज परिक्षण प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा 27/10/2022 0.42 PDF
5 खत नियंत्रण प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा 27/10/2022 0.11 PDF