क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 सेंद्रिय शेती शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.10 PDF
2 जिजामाता कृषिभूषण शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.11 PDF
3 उद्यान पंडित शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.20 PDF
4 युवा पुरस्कर शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.22 PDF
5 शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार विषयक माहिती 27/10/2022 0.29 PDF
12