क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 1_राज्यस्तरीय_पिक_परिस्थिती_व_पिकनिहाय_पेरणी_अहवाल_दि_25_11_2022_अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 26/11/2022 0.36 PDF
2 4_विभागस्तरीय_पिक_गट_निहाय_पेरणी_अहवाल_दि_25_11_2022_अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 26/11/2022 0.06 PDF
3 2_जिल्हानिहाय_एकूण_पेरणी_अहवाल_दि_25_11_2022_अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 26/11/2022 0.07 PDF
4 3_जिल्हानिहाय_पिकनिहाय_पेरणी_अहवाल_दि_25_11_2022_अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 26/11/2022 0.26 PDF
5 1_राज्यस्तरीय_पिक_परिस्थिती_व_पिकनिहाय_पेरणी_अहवाल_दि_21_11_2022_अखेरचा पीकपेरणी अहवाल 22/11/2022 4.44 PDF
1234567