क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.13.02.2024 अखेरचा अंतिम (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 29/02/2024 0.25 PDF
2 5.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.27.02.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 29/02/2024 0.06 PDF
3 6.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.27.02.2024 अखेरचा (उन्हाळी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 29/02/2024 0.29 PDF
4 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.13.02.2024 अखेरचा अंतिम (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 29/02/2024 0.07 PDF
5 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.13.02.2024 अखेरचा अंतिम (रब्बी हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 29/02/2024 0.05 PDF
12345678910...