क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.25.09.2023 अखेरचा (खरीप हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 26/09/2023 0.36 PDF
2 1.राज्यस्तरीय पिक परिस्थिती व पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.25.09.2023 अखेरचा (खरीप हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 26/09/2023 0.28 PDF
3 4.विभागस्तरीय पिक गट निहाय पेरणी अहवाल दि.25.09.2023 अखेरचा (खरीप हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 26/09/2023 0.06 PDF
4 2.जिल्हानिहाय एकूण पेरणी अहवाल दि.25.09.2023 अखेरचा (खरीप हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 26/09/2023 0.07 PDF
5 3.जिल्हानिहाय पिकनिहाय पेरणी अहवाल दि.18.09.2023 अखेरचा (खरीप हंगाम-2023-24) पीकपेरणी अहवाल 18/09/2023 0.37 PDF
1234