क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 महाराष्ट्र_राज्यासाठी_कृषी_हवामान_सूचना_पत्रक महाराष्ट्र राज्यासाठी हवामान सूचना पत्रक 25/11/2022 0.94 PDF
2 महाराष्ट्र_राज्यासाठी_कृषी_हवामान_सूचना_पत्रक महाराष्ट्र राज्यासाठी हवामान सूचना पत्रक 18/11/2022 0.95 PDF
3 महाराष्ट्र_राज्यासाठी_कृषी_हवामान_सूचना_पत्रक महाराष्ट्र राज्यासाठी हवामान सूचना पत्रक 15/11/2022 0.92 PDF
4 महाराष्ट्र राज्यासाठी कृषी हवामान सूचना पत्रक महाराष्ट्र राज्यासाठी हवामान सूचना पत्रक 28/10/2022 0.77 PDF
5 महाराष्ट्र राज्यासाठी कृषी हवामान सूचना पत्रक महाराष्ट्र राज्यासाठी हवामान सूचना पत्रक 25/10/2022 0.81 PDF