क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 Jalna District रिसोर्स बँक 22/10/2022 0.87 PDF
2 Ratanagiri District रिसोर्स बँक 22/10/2022 0.76 PDF
3 Akola District रिसोर्स बँक 22/10/2022 0.95 PDF
4 Nanded District रिसोर्स बँक 22/10/2022 1.06 PDF
5 Yevatmal District रिसोर्स बँक 22/10/2022 1.26 PDF
1234567