क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 Pesticides Consumption Data कीटकनाशकांचा वापर 01/01/2021 0.74 PDF
2 Pesticides Consumption Data कीटकनाशकांचा वापर 01/01/2020 0.74 PDF
3 Pesticides Consumption Data कीटकनाशकांचा वापर 01/01/2019 0.74 PDF
4 Pesticides Consumption Data कीटकनाशकांचा वापर 01/01/2018 0.74 PDF
5 Pesticides Consumption Data कीटकनाशकांचा वापर 02/01/2017 0.74 PDF