क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कोल्हापूर विभाग- कृषि सेवक भरती २०२४ अंतरीम निवडयादी व प्रतिक्षायादी भरती 11/06/2024 11.06 PDF
2 लातुर विभाग- गट कसंवर्गातील सरळसेवा कृषि सेवक पदाची सुधारीत तात्पुर्ती अंतरीम निवडसुची व प्रतिक्षा सुची भरती 07/06/2024 3.54 PDF
3 छ.संभाजी नगर कृषी सेवक संवर्गातील पदभरतीमध्ये गैरप्रकार (Unfair Means) केलेल्या उमेदवारांची माहिती आणि प्रसिद्धीपत्रक भरती 07/06/2024 0.23 PDF
4 छत्रपती संभाजीनगर विभाग - गट क सरळ सेवा संवर्गातील कृषी सेवक पद भरती 2023 निवेदन, तात्पुरता निवड व प्रतीक्षा यादी भरती 07/06/2024 3.79 PDF
5 नाशिक विभाग- कृषी सेवक भरती २०२३ कागदपत्र पडताळणी निवेदन पत्र व भज-क प्रवर्गाची सुधारित प्रतीक्षा यादी भरती 28/05/2024 3.49 PDF
123456789