क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कृषि सेवक या पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षेसंबंधित माहिती पुस्तिका भरती 13/01/2024 0.72 PDF
2 महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा- २०२१ महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत भरती 13/12/2023 0.18 PDF
3 महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब सरळसेवा नियुक्ती साठी विकल्प सादर करणेबाबत भरती 13/12/2023 0.23 PDF
4 शुद्धीप्रत्र (कोकण विभाग ठाणे) भरती 29/09/2023 0.32 PDF
5 गट-क संवर्गातील लघुटंकलेखक, लघुलेखक(निम्न श्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी), सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक -,माहिती पुस्तिका भरती 13/09/2023 0.83 PDF
1234567