क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कोकण विभाग ठाणे- कृषि सेवक संवर्ग परिक्षा २०२३ चे प्रतिक्षा यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी बाबतचे निवेदन भरती 15/07/2024 0.77 PDF
2 नागपूर विभागातील वर्ग ३ संवर्गातील कृषि सेवक भरती सन २०२३ मधील सुधारीत अंतरिम व सुधारीत प्रतिक्षा यादी भरती 09/07/2024 5.05 PDF
3 छत्रपती संभाजीनगर विभाग गट-क कृषी सेवक सरळसेवा भरती तात्पुरती अंतीम निवड व तात्पुरती अंतीम निवड प्रतिक्षा यादीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक भरती 05/07/2024 0.50 PDF
4 छत्रपती संभाजीनगर विभागा- गट-क कृषी सेवक सरळसेवा भरती तात्पुरती अंतीम निवड व प्रतिक्षा यादी भरती 03/07/2024 5.15 PDF
5 अमरावती विभाग- गट - क कृषी सेवक सरळ सेवा भरती अंतिम निवड यादी आणि अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२३ भरती 28/06/2024 0.14 PDF
12345678910