क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 प्रेरणा प्रकल्प शेतकरी समुपदेशन आरोग्य सेवा कार्यक्रम कृषी विषयक माहिती 18/07/2023 1.01 PDF
2 Agriculture Census Phase 1 MANUAL Hindi कृषी विषयक माहिती 01/01/2021 2.72 PDF
3 Agriculture Census Phase 1 MANUAL English कृषी विषयक माहिती 01/01/2021 2.43 PDF
4 कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर कृषि गणना योजनेची माहिती अद्ययावत करणेबाबत - कृषि गणना - 2015-16 कृषी विषयक माहिती 01/01/2015 4.67 PDF