क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 26 / 02 /2024 बाजारभाव 29/02/2024 0.64 PDF
2 मासिक संनियंत्रण अहवाल April to June 2024 बाजारभाव 29/02/2024 0.65 PDF
3 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 26 /02 /2024 बाजारभाव 28/02/2024 4.66 PDF
4 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 16 / 02 /2024 बाजारभाव 22/02/2024 0.54 PDF
5 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 18 /02 /2024 बाजारभाव 22/02/2024 0.82 PDF
12345678910...