क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 मासिक संनियंत्रण अहवाल सेप्टेम्बर २०२३ बाजारभाव 25/09/2023 0.43 PDF
2 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल २४/ ०९/२०२३ बाजारभाव 25/09/2023 1.17 PDF
3 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल २२/ ०९/२०२३ बाजारभाव 25/09/2023 1.21 PDF
4 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल १७/ ०९/२०२३ बाजारभाव 18/09/2023 1.13 PDF
5 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल १७/ ०९/२०२३ बाजारभाव 18/09/2023 1.20 PDF
12345678910...