क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल १७ /०३ /२०२३ बाजारभाव 21/03/2023 1.07 PDF
2 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल १९ /० ३ /२०२३ बाजारभाव 21/03/2023 1.85 PDF
3 शेतमालच्या संभाव्य किमतीचा अहवाल मार्च २०२३ बाजारभाव 09/03/2023 0.52 PDF
4 शेतमालच्या संभाव्य किमतीचा अहवाल मार्च २०२३ बाजारभाव 09/03/2023 0.52 PDF
5 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 21/02/2023 बाजारभाव 21/02/2023 0.41 PDF
12345