क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 01 / 07 /2024 बाजारभाव 11/07/2024 4.76 PDF
2 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 01 / 07 /2024 बाजारभाव 11/07/2024 1.01 PDF
3 साप्ताहिक किंमत संनियंत्रण अहवाल 01 / 07 /2024 बाजारभाव 04/07/2024 4.71 PDF
4 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 01 / 07 /2024 बाजारभाव 04/07/2024 1.04 PDF
5 साप्ताहिक वायदेबाजार अहवाल 24 / 06 /2024 बाजारभाव 25/06/2024 0.98 PDF
12345678