क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 1.राज्यस्तरीय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता सन-2022-23 ‍(अंतिम पुर्वानुमान )‍ राज्य 19/12/2023 0.03 PDF
2 1.राज्यस्तरीय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता सन-2023-24 ‍(प्रथम पुर्वानुमान )‍ राज्य 16/10/2023 0.10 PDF
3 राज्यस्तरीय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता सन-2021-22 राज्य 07/02/2023 0.03 PDF
4 STATE APY 2020-21 राज्य 01/01/2020 0.03 PDF
5 STATE APY 2019-20 राज्य 01/01/2019 0.03 PDF
12345