क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 अमरावती विभाग कृषि विभागाच्या दुय्यम सेवेतील कर्मचा-यांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा क्रमांक ५९, दिनांक २७ व २८ जानेवारी २०२४ पात्र परीक्षार्थीची बैठक व्यवस्थे बाबत कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 16/01/2024 2.25 PDF
2 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात औरंगाबाद कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 1.39 PDF
3 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात पुणे कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 0.49 PDF
4 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात ठाणे कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 0.18 PDF
5 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात नाशिक कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 13.12 PDF
12