क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात औरंगाबाद कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 1.39 PDF
2 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात पुणे कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 0.49 PDF
3 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात ठाणे कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 0.18 PDF
4 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात नाशिक कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 13.12 PDF
5 कृषी पर्यवेक्षक मर्यादित विभागिय परीक्षा जाहिरात कोल्हापूर कृप मर्या.विभा.परीक्षा जाहिरात 13/01/2023 8.66 PDF
12