क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 जमीन आरोग्य पत्रिका माहिती जमिन आरोग्य पत्रिका 27/10/2022 0.25 PDF
2 खत संयोजन पर्याय जमिन आरोग्य पत्रिका 27/10/2022 0.20 PDF
3 जमीन सुपीकता निर्देशांक जमिन आरोग्य पत्रिका 27/10/2022 0.10 PDF
4 मृदा तपासणी प्रयोगशाळा ठिकाणे जमिन आरोग्य पत्रिका 27/10/2022 0.08 PDF