क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 शेतकरी मासिक नोव्हेंबर 2022 शेतीउपयोगी पुस्तिका 29/11/2022 8.20 PDF
2 शेतकरी मासिक ऑक्टोबर 2022 शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/10/2022 4.20 PDF
3 शेतकरी मासिक सप्टेंबर २०२२ शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/09/2022 2.87 PDF
4 शेतकरी मासिक ऑगस्ट २०२२ शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/08/2022 11.96 PDF
5 शेतकरी मासिक जुलै 2022 शेतीउपयोगी पुस्तिका 01/07/2022 3.55 PDF
1234567