क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 जिल्हानिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकतासन-2022-23 ‍(द्वितीय पुर्वानुमान )‍ जिल्हा 07/02/2023 0.59 PDF
2 जिल्हानिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता सन-2021-22 जिल्हा 07/02/2023 0.85 PDF
3 DISTRICTWISE APY-2020-21 जिल्हा 01/01/2020 0.62 PDF
4 DISTRICTWISE APY-2019-20 जिल्हा 01/01/2019 0.61 PDF
5 DISTRICTWISE APY-2018-19 जिल्हा 01/01/2018 0.32 PDF
12345