क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 2.जिल्हानिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकतासन-2023-24 ‍(तृतीय पुर्वानुमान )‍ जिल्हा 22/05/2024 0.85 PDF
2 2.जिल्हानिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकतासन-2022-23 ‍(अंतिम पुर्वानुमान )‍ जिल्हा 19/12/2023 0.85 PDF
3 जिल्हानिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता सन-2021-22 जिल्हा 07/02/2023 0.85 PDF
4 DISTRICTWISE APY-2020-21 जिल्हा 01/01/2020 0.62 PDF
5 DISTRICTWISE APY-2019-20 जिल्हा 01/01/2019 0.61 PDF
12345