क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 वर्ग-३ मधील बदलीपात्र कर्मचा-यांची तात्पुरती यादी कोल्हापूर विभाग सन २०२४ तसेच रिक्त पदांची माहिती बदलीस पात्र 23/02/2024 0.39 PDF
2 कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) नियतकालिक बदल्या सन २०२३ आदेश. बदलीस पात्र 04/07/2023 1.64 PDF
3 M.A.S Group-B (C) Regular Transfer बदलीस पात्र 04/07/2023 0.97 PDF
4 म.कृ.से गट-ब (क) सर्वसाधारण बदल्या २०२३ बदलीस पात्र 04/07/2023 4.72 PDF
5 कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट- ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) नियतकालिक बदल्या -2023 बदलीस पात्र 30/06/2023 0.52 PDF
12345678