क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती ज्येष्ठता सूची 13/03/2023 1.30 PDF
2 दि.01/01/2023 स्थित सहाय्यक अधिक्षक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 1.61 PDF
3 दि.01/01/2023 स्थित वरिष्ठ लिपीक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 2.25 PDF
4 दि.01/01/2023 स्थित वाहनचलाक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 1.11 PDF
5 दि.01/01/2023 स्थित लिपीक संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 24/02/2023 2.21 PDF
123456