क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 कोल्हापूर विभाग- कृषि सहाय्यक, संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.01/01/2024 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची ज्येष्ठता सूची 05/07/2024 2.04 PDF
2 कृषी आयुक्तालयातील सहायक अधीक्षक यांची दि.01.01.2024 स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. ज्येष्ठता सूची 28/06/2024 0.32 PDF
3 गट-क कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची दि.01.01.2022 स्थित एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता सूची 25/06/2024 0.96 PDF
4 पुणे विभागातील कृषि पर्यवेक्षक दिव्यांग संवर्गाची दि०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ज्येष्ठता सूची 11/06/2024 0.10 PDF
5 पुणे विभागातील कृषि सहाय्यक संवर्गाची दि०१.०१.२०२४ स्थित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ज्येष्ठता सूची 11/06/2024 9.43 PDF
12345678910...