क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकSize(MB)डाऊनलोड
1 सहाय्यक अधिक्षक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 स्थित (अंतरीम) ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता सूची 28/11/2022 0.36 PDF
2 अधिक्षक_संवर्गाची_दिनांक_01_01_2022_स्थित_अंतिम_ज्येष्ठता_सूची ज्येष्ठता सूची 18/11/2022 0.45 PDF
3 मकृसे गट-ब(क) कृषि अधिकारी संवर्गाची दि.01.01.1982 ते दि. 01.01.2022 स्थित अंतरिम ज्येष्ठता सुची ज्येष्ठता सूची 19/10/2022 10.27 PDF
4 वरिष्ठ लिपिक 01.01.2022 तात्पुरता ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता सूची 01/01/2022 1.37 PDF
5 01-01-2022 तात्पुरती ज्युनियर लिपिक ज्येष्ठता सूची प्रकाशित वर वेबसाइट पत्र ज्येष्ठता सूची 01/01/2022 0.23 PDF
123