विकेल ते पिकेल

अ.क्र विषय डाऊनलोड
1 प्रक्रियादार  
a डाळ मिल PDF
b ऑइल मिल PDF
c तांदूळ /पोहा मिल PDF
d सोयाबीन प्रक्रिया युनिट PDF
e जिनींग प्रेसिंग मिल PDF
f मसाला कांडप PDF
h आंबा प्रक्रिया युनिट PDF
i काजू प्रक्रिया युनिट PDF
j फळ प्रक्रिया युनिट PDF
k हळद प्रक्रिया युनिट PDF
l मिरची कांडप PDF
m गुल /गुऱ्हाळ युनिट PDF
2 निर्यातदार PDF
3 शेतकरी उत्पदक कंपनी PDF
4 शेतकरी बचत गट  
1 शेतकरी बचत गट-ठाणे PDF
2 शेतकरी बचत गट-पालघर PDF
2 शेतकरी बचत गट-रायगड PDF
2 शेतकरी बचत गट-रत्नागिरी PDF
2 शेतकरी बचत गट-सिंधुदुर्ग PDF
5 गृहनिर्माण संस्था PDF