COVID-19

अ.क्र शीर्षक डाऊनलोड
1 कृषी निविष्ठा बाबतचे परिपत्रक दि.२७ -०३-२०२० PDF
2 जिल्हानिहाय नियंत्रण कक्षाची माहिती PDF
3 भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR)-रब्बी पिकांसाठी सल्ला PDF
4 केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालया कडील "लॉक डाउन "आदेश दि .२४-०३ -२०२० PDF
4.1 लॉक डाउन आदेशाचे परिशिष्ट PDF
4.2 लॉक डाउन आदेशाचे शुद्धिपत्रक PDF
4.3 लॉक डाउन आदेशाचे अतिरिक्त परिशिष्ट क्र.१ PDF
4.4 लॉक डाउन आदेशाचे अतिरिक्त परिशिष्ट क्र.२ PDF
5 लॉकडाऊन संदर्भात बदलेल्या सूचना दि.15-4-2020 PDF
6 केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाकडील लॉक डाऊन आदेशात सुधारणा केलेल्या मार्गदर्शक सूचना PDF
7 कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थितीत शेतीचे नियोजन PDF
8 भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR)-रब्बी पिकांसाठी सल्ला PDF
9 द्राक्षापासून मनुका बनवण्याची माहिती PDF
10 राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष PDF
11 कोविड-19(कोरोना विषाणू) च्या नियंत्रणसाठी एकत्रित सुधारीत मार्गदर्शक सूचना PDF
12 कोविड-19(कोरोना विषाणू) च्या नियंत्रणसाठी एकत्रित सुधारीत मार्गदर्शक सूचना-पुरवणी सूचना PDF