योजनांची माहिती

अ.क्र शीर्षक डाऊनलोड
1 आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प (मृद ५) योजनेची माहिती PDF
2 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना PDF
3 आदिवासी उपयोजना / बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना PDF
4 इतर थाने आदिवासी उपयोजना / बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनाa PDF
5 मूल्यमापन अहवाल आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत भाजीपाला लागवड PDF