विडियो क्लिप्स


गुलाब शेती

 


डीएसएओ लातूर द्वारा हायड्रोपोनिक्स


डीएसएओ लातूर जयविक शेती


एसआरटी सिस्टम डीएसएओ पुणे

 


कृषी जनगणना


कापूस व सोयाबीन पिक व्यवस्थापन भाग १


वाढीच्या अवस्थेत कापूस पिकाचे व्यवस्थापन

 


वाढीच्या अवस्थेत कापूस लागवडीतील स्थिरततरे,लागवड नियोजन


कापूस पिकावरील शेंदरी बोंडअळीचा प्रादुभाव


शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षण औषधे फवारताना घ्यावयाची काळजी

 


कीटकनाशकाचा सुरक्षित वापर